top of page

Baat bij 'n Schone straat

Dat afval op de verkeerde plek neerzetten veel nadelen heeft, weten we ondertussen wel. We staan echter veel minder stil bij de voordelen die het je oplevert als je het wel goed doet. Niet alleen voordelen voor jou, maar ook voor je boven- en onderbuurman. Iedereen heeft: ‘Baat bij ‘n schone straat’. Met deze positieve campagneboodschap staan we stil bij de individuele belangen en motieven van de bewoners. Belangen die uiteenlopen door de diversiteit van de doelgroep, door verschillende leeftijden en achtergronden. Individuele belangen die samen één gemeenschappelijke belang behalen: een schone straat.  

 

We willen de focus van negatieve gevolgen van slecht gedrag verschuiven naar positieve gevolgen van goed gedrag. Mensen zullen zich bewust worden van dat ze zelf daadwerkelijk iets hebben aan goed met hun vuilnis omgaan. Op deze manier zullen we iedereen individueel en zo ook de gemeenschap als geheel motiveren.

Project

Concept & strategie

Opdrachtgever

Gemeente Zeist 

Jaar 

2021

bottom of page